ביטוח לחול פספורטכארד

באמצעות סוכנות לביטוח קבוצת נבו – תומר אוחנה